Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest świętem ruchomym. Obchodzimy je w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Święto to zostało ustanowione w XIII wieku przez papieża Urbana VI w odpowiedzi na objawienie Św. Julianny z Cornillon i w rok po cudzie w Bolsenie, kiedy to hostia w rękach wątpiącego kapłana zaczęła krwawić. W Polsce po raz pierwszy święto to wprowadził w 1320 roku w diecezji krakowskiej biskup Nanker. Upłynęło kolejnych 100 lat, zanim stało się powszechne w całym kraju.

Od XV wieku włączono do obchodów uroczystą procesję z Eucharystią.W naszym kościele też wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy usytuowanych na ścianach kościoła.Ołtarze zostały zrobione przez poszczególnych mieszkańców. W procesji niesiony był krzyż za nim obrazy, feretrony, chorągwie następnie szli ministranci, dzieci pierwszokomunijne, dzieci które sypały kwiatki i dzwoniły dzwoneczkami oraz kapłan z Najświętszym Sakramentem pod baldachimem, który nieśli mieszkańcy. Na końcu procesji szli wierni. Kolejno podchodziliśmy do każdego ołtarza gdzie został przez kapłana odśpiewany fragment Ewangelii tematycznie związany z Najświętszym Sakramentem. Boże Ciało przypomina Ostatnią Wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. W ten sposób przypominamy sobie jeszcze raz to wszystko, co wydarzyło się w Wielki Czwartek. Tak radośnie uwielbiamy Boga, dziękujemy Chrystusowi za ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie procesji kapłan udzielił wiernym błogosławieństwa Przenajświętszym Sakramentem. Święto Ciała i Krwi Pańskiej ma swą oktawę. Podczas oktawy wierni wraz z księdzem w procesji obchodzą kościół dookoła. W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała święcone są wianuszki z ziół, polnych kwiatów splecione z roślin oraz błogosławieństwo dzieci. Zapraszamy wszystkich mieszkańców jak najliczniej do udziału w oktawie Bożego Ciała.