W ostatnią środę trwały prace betonowe na cieku wodnym w celu ułożenia kolejnych kręgów pod budowę nowej drogi. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z kilku etapów (2 lat) prac pod budowę drogi do naszego Kościoła.