b_210_150_16777215_00_images_stories_2020_images.jpg

„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». (Mk 10, 13-16).

Drodzy uczniowie, bardzo proszę by:

 

- dzieci klas „0” namalowały dwa rysunki: „Moja pomoc w domu” i „Moja modlitwa w Kościele”.

 

- dzieci klasy I przeczytały katechezy: „Wierzymy w zmartwychwstanie Pana Jezusa” i narysowały Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

 

- dzieci klasy II przeczytały katechezy: „Z Panem Jezusem zwyciężam grzech” i „Powierzamy Bogu nasze słabości”.

 

- dzieci klasy III powtórzyły sobie najważniejsze modlitwy i przeczytały katechezy: „Wierzę w Boga, Stworzyciela” i „Wierzę w Jezusa, Syna Bożego”.

 

- dzieci klasy IV przeczytały katechezy: „Pan Jezus zaprasza mnie do domu Ojca” i „Wierzę Panu Jezusowi”.

 

- dzieci klasy VI przeczytały katechezy: „Świętowanie zmartwychwstania Jezusa” i „Pan zwycięzca”.

 

- młodzież klasy VII przeczytała katechezy: „Świadectwa o Jezusie” i „Ludzie Chrystusa”.

 

- młodzież klas VIII przeczytała katechezy: „Doskonały wzór miłości” i „Boże tajemnice szczęścia”.

 

Klasy VI - VIII napiszą w zeszytach notatki z przeczytanych katechez.