b_210_150_16777215_00_images_stories_2020_images.jpg

„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». (Mk 10, 13-16).

 

Drodzy uczniowie, bardzo proszę by:

 

- dzieci klas „0” namalowały dwa rysunki: „Moja Maryja” i „Moja Mama”.

 

- dzieci klasy I przeczytały katechezy: „Słuchamy Dobrej Nowiny o Jezusie” i narysowały Zesłanie Ducha św. na Apostołów.

 

- dzieci klasy II przeczytały katechezy: „Jesteśmy dziećmi Bożymi. Chrzest św.” i „Być świadkiem Pana Jezusa. Bierzmowanie”.

 

- dzieci klasy III powtórzyły sobie warunki dobrej spowiedzi i przeczytały katechezy: „Wierzę w Ducha św., Pana i Ożywiciela” i „Wierzę w Święty Kościół Powszechny”.

 

- dzieci klasy IV przeczytały katechezy: „Naśladuję Pana Jezusa” i „Czuję obecność Pana Boga”.

 

- dzieci klasy VI przeczytały katechezy: „Pan miłosierdzia” i „Dobry Pasterz”.

 

- młodzież klasy VII przeczytała katechezy: „Umiłował na do końca” i „Zwycięzca śmierci”.

 

- młodzież klas VIII przeczytała katechezy: „Wierny Syn przykazania” i „Drogowskazy wolności”.

 

Klasy VI - VIII napiszą w zeszytach notatki z przeczytanych katechez.