W NASZEJ ŚWIĄTYNI (ZDODNIE Z ROZPORZĄDZENIAMI)

MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE 40 OSÓB.

PROSIMY ZACHOWAĆ ODPOWIEDNI ODSTĘP (2 M) I MASECZKI.