NIEDZIELA - 25 VII

Rozpoczęcie Misji Świętych

 

 

7.oo - Msza Św. z nauka dla wszystkich

8.oo - nauka dla wszystkich w Cichawce

9.oo - Msza Św. z nauka dla wszystkich

10.oo - nauka dla wszystkich w Cichawce

11.oo - Msza Św. z nauka dla wszystkich

15.oo - Msza Św. z nauka dla wszystkich

18.oo - Nauka dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej

20.oo - Nabożeństwo Fatimskie w intencji nawrócenia grzeszników (przynosimy lampiony)

 

PONIEDZIAŁEK - 26 VII

Dzień wiary i modlitwy za zmarłych

 

7.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich

9.oo - Nauka misyjna dla młodzieży kl. VII-VIII, szkół średnich i studiującej

10.3o - Nauka misyjna dla dzieci Szkoły Podstawowej (kl. 0 - VI)

17.oo - nauka dla wszystkich w Cichawce

18.oo - Msza Św. z nauka dla wszystkich

20.oo - Procesja na cmentarz i poświęcenie krzyża (przynosimy znicze)

 

WTOREK - 27 VII

Dzień przebłagania, pokuty i pojednania

 

7.oo - Msza Św. z nauka dla wszystkich i nabożeństwo pojednania

9.oo - Nabożeństwo pojednania dla młodzieży kl. VII - VIII,

            szkół średnich i studiującej

10.3o - Nabożeństwo pojednania dla dzieci (kl. 0 - VI) Szk. Podst.

17.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich i nabożeństwo pojednania w Cichawce

18.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich i nabożeństwo

20.oo - Droga Krzyżowa na zewnątrz kościoła (przynosimy lampiony)

 

ŚRODA – 28 VII

Dzień sakramentu pokuty i pojednania

 

7.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich

9.oo - Nabożeństwo dla młodzieży kl. VII - VIII, szkół średnich i studiującej

10.3o - Nabożeństwo dla dzieci (0 - VI)  SP

14.oo - 15.3o  Spowiedź św.

16.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich w Cichawce

16.3o - 18.oo Spowiedź św.

18.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich

20.oo - wieczór adoracji i uwielbienia

CZWARTEK - 29 VII

Dzień Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa

 

7.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich

17.oo - nauka dla wszystkich w Cichawce

18.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich

19.oo - spotkanie z nauką dla małżeństw i przygotowujących się do sakramentu małżeństwa

20.oo - Msza Św. z nauką dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej

21.oo - Apel misyjny

 

PIĄTEK - 30 VII

Dzień Sakramentu małżeństwa i Rodziny

 

7.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

9.oo - Odwiedziny chorych

17.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich w Cichawce

- odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

18.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

20.oo - Spotkanie z nauką dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej

 

SOBOTA - 31 VII

Dzień Życia i Świętości

 

8.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich

9.3o - Msza Św. dla chorych z namaszczeniem chorych i błogosławieństwem Lourdzkim

11.oo - Błogosławieństwo dzieci przedszkolnych i matek oczekujących potomstwa

17.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich w Cichawce. 

Modlitwa przy  Krzyżu Misyjnym (przynosimy krzyżyki)

19.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich, Modlitwa przy Krzyżu Misyjnym

(przynosimy krzyżyki)

 

NIEDZIELA - 1 VIII

Zakończenie Misji Świętych

 

7.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich

8.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich w Cichawce

9.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich

10.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich  w Cichawce

11.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich

15.oo - Msza Św. z nauką dla wszystkich