Lektorzy i ministranci - 16 chłopców,

Dwie Róże różańcowe żeńskie

Róża różańcowa męska

Schola dziewczęca

Grupa Apostolska Młodzieży