Ksiądz Przemysław Budnik urodzony w Nowym Sączu. Parafia pochodzenia – Świniarsko. W roku 1990 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 r. z rąk biskupa Józefa Życińskiego. Posługę duszpasterską w Cichawce jako wikariusz parafii Królówka pełni od 01 września 2016 r.
Biskup tarnowski Andrzej Jeż 1 września erygował nowy rektorat pw. Miłosierdzia Bożego w Cichawce. Jego rektorem mianował ks. Przemysława Budnika.