Ksiądz Jerzy Ochał - 2013-2016
Urodzony w Rzeszowie. W roku 1983 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 04 czerwca 1989 r. z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Posługę duszpasterską w Cichawce pełnił od 01 września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r. Od 01 września 2016 r. pełni posługę w parafii św. Jakuba w Tuchowie.