Aktualności

Czytaj więcej...

CICHAWKA

14 - 17 IV 2019 r.

 

NIEDZIELA      

13.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.                         


PONIEDZIAŁEK
  

16.00 Msza św. i nauka rekolekcyjna                            

WTOREK 

16.00 Msza św. i nauka rekolekcyjna                             

ŚRODA                                                   

15.00 Spowiedź św.

16.00 Msza św. i nauka na zakończenie rekolekcji   
        

Serdecznie zapraszamy!            

 

 

Czytaj więcej...

Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

KOLĘDA

CZWARTEK (27 XII) - od 9.00

- od P. Tadeusza Wrony do P. Jacka Stokłosy

PIĄTEK (28 XII) - 9.00

- od P. Józefa Kołodzieja do P. Stanisława Brzegowego

SOBOTA (29 XII) - 9.00

- od P. Grzegorza Juszczyka do P. Mariana Tabora

SOBOTA (5 I) - 9.00

- od P. Edwarda Cichonia do P. Józefa Klejdysza 

 

Drodzy Parafianie!

Na Święta Bożego Narodzenia pragnę złożyć wyrazy pamięci, wdzięczności i najserdeczniejsze życzenia:

Niech ta Święta Noc upłynie w ciepłej, rodzinnej atmosferze, nieprzysłoniętej gorączkowymi przygotowaniami. Byśmy umieli zatrzymać się nad Nowonarodzonym, pomyśleć nad naszym życiem, odpocząć, może coś przeorganizować… Ten szczególny czas Bożego Narodzenia, kiedy w uwielbieniu klękać będziemy przed tajemnicą Wcielenia i adorować prawdę o wielkiej miłości Boga do człowieka, niech przyniesie radość i spełnienie szlachetnych zamierzeń. Oby betlejemska gwiazda zwiastująca Narodziny Zbawiciela rozświetliła swoim blaskiem nie tylko czas Świąt, ale także wszystkie dni Nowego 2019 Roku.

Szczęść Boże.

ks.Przemysław Budnik

Czytaj więcej...

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze.

Czytaj więcej...