Aktualności

Czytaj więcej...

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest świętem ruchomym. Obchodzimy je w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Święto to zostało ustanowione w XIII wieku przez papieża Urbana VI w odpowiedzi na objawienie Św. Julianny z Cornillon i w rok po cudzie w Bolsenie, kiedy to hostia w rękach wątpiącego kapłana zaczęła krwawić. W Polsce po raz pierwszy święto to wprowadził w 1320 roku w diecezji krakowskiej biskup Nanker. Upłynęło kolejnych 100 lat, zanim stało się powszechne w całym kraju.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Jak co roku, w maju w naszym kościele miała miejsce uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Komunię przyjęło 7 trzecioklasistów. Zgromadzone przed kościołem dzieci i ich rodziców powitał ks. Jerzy Ochał po czym w uroczystej procesji wszyscy udali się do świątyni, by uczestniczyć w mszy świętej, podczas której po raz pierwszy w życiu przyjęły Najświętszy Sakrament. Na tę wyjątkową uroczystość, do której przygotowania trwały już od kilku miesięcy, dziewczynki założyły piękne, białe sukienki, chłopcy zaś – białe alby komunijne.

Czytaj więcej...